Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΣΤ 6ης - 7ης - 8ης - 9ης & 10ης ενότητας του 17ου Κύκλου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Φιλοσοφία-Στόχους των ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) - Κατανόηση των Ευέλικτων Προγραμμάτων Σπουδών» ('Ολες οι Ενότητες)
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 5 December 2017, 10:52 AM
 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των ΤΕΣΤ της  6ης - 7ης - 8ης -9ης & 10ης ενότητας του 17ου Κύκλου με τίτλους :

6η Ενότητα: Διαχείριση Άγχους σε Καινούργια Περιβάλλοντα Μάθησης

7η Ενότητα: Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας

8η Ενότητα: Ευελιξία-Προσαρμογή & Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις Ανάγκες των Εκπαιδευόμενων

9η Ενότητα: Επαγγελματικός Προσανατολισμός

10η Ενότητα: Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας – Βιωματικές Προσεγγίσεις

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία