Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΣΤ 11ης - 12ης - 13ης & 14ης ενότητας του 5ου Κύκλου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 5 December 2017, 10:33 AM
 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των ΤΕΣΤ, της 11ης - 12ης - 13ης & 14ης ενότητας του 5ου Κύκλου με τίτλους :

11η Ενότητα: Τύποι, Δομή, Υποδομές Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και ο Ρόλος του Εκπαιδευτή

12η Ενότητα: Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών

13η Ενότητα: Κίνητρα Μάθησης και Συμμετοχής σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

14η Ενότητα: Περιεχόμενο Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Εκπαιδευτικές Τεχνικές και Μέσα Κατάρτισης

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία