Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΣΤ 8ης - 9ης & 10ης ενότητας του 5ου Κύκλου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
by Παιδείας Λόγος - Wednesday, 15 November 2017, 11:02 AM
 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των ΤΕΣΤ, της 8ης - 9ης & 10ης ενότητας του 5ου Κύκλου με τίτλους :

8η Ενότητα: Ευρωπαϊκός Χάρτης Επαγγελματικών Προσόντων και Πιστοποίηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης

9η Ενότητα: Σχεδιασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

10η Ενότητα: Θεωρίες Μάθησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία