Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΣΤ 5ης - 6ης & 7ης ενότητας του 5ου Κύκλου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.
by Παιδείας Λόγος - Monday, 6 November 2017, 3:32 PM
 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των ΤΕΣΤ της 6ης, της 6ης & της 7ης ενότητας του 5ου Κύκλου με τίτλους :

5η Ενότητα: Θεσμικό Πλαίσιο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκη Ένωση

6η Ενότητα: Διατύπωση Σκοπών και Στόχων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

7η Ενότητα: Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποτελεσματικότητα

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία