Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΣΤ 4ης και 5ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ του 17ου Κύκλου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Φιλοσοφία-Στόχους των ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) - Κατανόηση των Ευέλικτων Προγραμμάτων Σπουδών» ('Ολες οι Ενότητες)
by Παιδείας Λόγος - Monday, 6 November 2017, 2:23 PM
 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των ΤΕΣΤ της  4ης και της 5ης ενότητας του 17ου Κύκλου με τίτλους :

  • 4η Ενότητα: Νομοθετικό Πλαίσιο και Τρόπος Λειτουργίας ΣΔΕ
  • Συμπληρωματικό Υλικό 4ης Ενότητας: Νομοθετικό Πλαίσιο και Τρόπος Λειτουργίας ΣΔΕ
  • 5η Ενότητα: Διαχείριση Τάξης Ενηλίκων

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία