Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΣΤ 4ου Κύκλου της 10ης έως και την 16η ΕΝΟΤΗΤΑ του 4ου Κύκλου.
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 11 July 2017, 2:20 PM
 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των ΤΕΣΤ της  10ης έως και την  16η  ΕΝΟΤΗΤΑ του 4ου Κύκλου ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ :

10η Ενότητα: Θεωρίες Μάθησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

11η Ενότητα: Τύποι, Δομή, Υποδομές Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και ο Ρόλος του Εκπαιδευτή

12η Ενότητα: Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών

13η Ενότητα: Κίνητρα Μάθησης και Συμμετοχής σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

14η Ενότητα: Περιεχόμενο Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Εκπαιδευτικές Τεχνικές και Μέσα Κατάρτισης

15η Ενότητα: Δυναμική της ομάδας κατά την Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

16η Ενότητα: Συμβουλευτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας και Κατάρτισης

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.