Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
Ανάρτηση Υλικού & Τεστ 6ης Ενότητας - 3ου Κύκλου: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 20 December 2016, 1:34 PM
 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των τεστ της 6ης Ενότητας, με τίτλο:  

 Διατύπωση Σκοπών και Στόχων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία