Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
Ανάρτηση Υλικού & Τεστ 5ης Ενότητας - 3ου Κύκλου: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 13 December 2016, 7:57 PM
 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των τεστ της 5ης Ενότητας, με τίτλο:  

Θεσμικό Πλαίσιο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκη Ένωση.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία