Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
Ανάρτηση Υλικού & Τεστ 14ης Ενότητας- 2ου Κύκλου: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 13 December 2016, 7:53 PM
 
Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των τεστ της 14ης Ενότητας, με τίτλο: 
 
Περιεχόμενο Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Εκπαιδευτικές Τεχνικές και Μέσα Κατάρτισης.
 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.