Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
Ανάρτηση Υλικού & Τεστ 11ης Ενότητας & Θέμα Εργασίας - 2ου Κύκλου: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 22 November 2016, 10:50 AM
 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των τεστ της 11ης Ενότητας, με τίτλο: 

Τύποι, Δομή, Υποδομές Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και ο Ρόλος του Εκπαιδευτή.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι αναρτήθηκε το θέμα καθώς και οι οδηγίες εκπόνησης εργασίας.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.