Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
Ανάρτηση Υλικού & Τεστ 6ης Ενότητας - 2ου Κύκλου: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 18 October 2016, 8:42 AM
 
Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των τεστ της 6ης Ενότητας, με τίτλο: 
 
Διατύπωση Σκοπών και Στόχων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.