Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
Ανάρτηση Υλικού & Τεστ 6ης Ενότητας-16ου Κύκλου: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Φιλοσοφία-Στοχους των ΣΔΕ-Κατανόηση των Ευέλικτων Προγραμμάτων Σπουδών
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 5 July 2016, 11:46 AM
 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού καθώς και των τεστ της 6ης Ενότητας, με τίτλο:

Διαχείριση Άγχους σε Καινούργια Περιβάλλοντα Μάθησης. Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά και τις 2 ομάδες.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι αναρτήθηκε το θέμα καθώς και οι οδηγίες εκπόνησης εργασίας, όπου θα πρέπει να εκπονηθεί και από τις 2 ομάδες.

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.