Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
Ανάρτηση Υλικού & Τεστ 1ης Ενότητας-14ου Κύκλου: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Φιλοσοφία-Στοχους των ΣΔΕ-Κατανόηση των Ευέλικτων Προγραμμάτων Σπουδών
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 26 January 2016, 11:12 AM
 
Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού και των τεστ της 1ης Ενότητας, με τίτλο: 
 
Στόχοι και Φιλοσοφία των ΣΔΕ.  Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά και τις 2 ομάδες.
 
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στη Πλατφόρμα Εκπαίδευσης έχει αναρτηθεί και το ενημερωτικό σημείωμα με πληροφορίες σχετικά με τι διαδικασία του προγράμματος, όπως επίσης και το μαγνητοσκοπημένο video.

 

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.