Νέα του ιστοχώρου

 
 
Picture of Παιδείας Λόγος
Ανάρτηση Υλικού & Τεστ 7ης & 8ης Ενότητας-13ου Κύκλου: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Φιλοσοφία-Στοχους των ΣΔΕ-Κατανόηση των Ευέλικτων Προγραμμάτων Σπουδών
by Παιδείας Λόγος - Tuesday, 22 December 2015, 12:46 PM
 
Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού καθώς και των τεστ της 7ης Ενότητας, με τίτλο: 

Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας. 

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά μόνο την ομάδα που έχει επιλέξει όλες τις ενότητες.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του υλικού καθώς και των τεστ  και της 8ης Ενότητας, με τίτλο:
 
Ευελιξία-Προσαρμογή & Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις Ανάγκες των Εκπαιδευόμενων
 

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά και τις 2 ομάδες.

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία

 

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.