ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ       Σ. Δ. Ε :     300 ΩΡΕΣ